Registrácia

Účastník

Meno:

Priezvisko:


Osobitné finančné vzdelávanie

Mám záujem o certifikát OFV

Dátum narodenia [DD.MM.RRRR]:

Trvalý pobyt

Ulica, číslo:

Obec:

PSČ:

Štát:


Kontakty

E-mail:

Telefón:


Fakturačné údaje

Obchodné meno:

Sídlo

Ulica, číslo:

Mesto:

PSČ:

Štát:

IČO:

IČ-DPH:


Bankové spojenie

IBAN
SWIFT

Rezervujte si program v miestnosti A alebo B

Miestnosť A Miestnosť B
9.20 - 10.00
Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom - časť I.

Petr ZÁRUBA

 
10.20 - 11.00
Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom - časť II.

Petr ZÁRUBA

10.20 - 11.00
Kontrola zneužitia citlivých údajov vs. právo na súkromie z pohľadu manažmentu spoločnosti

Mária NEMCOVÁ
Peter BAK, Bak & Partners


11.10 - 12.15
Chybné lakovanie autosedačky – škoda v rámci dodávateľského reťazca
Milan ČERNÁK, ČSOB Poisťovňa

Pád mostnej konštrukcie v dôsledku vadného projektu
Michal Májek, KOOPERATIVA poisťovňa

11.30 - 12.00
Poistenie zodpovednosti za škodu bezpilotných lietajúcich prostriedkov - „dronov“

Martin NEMEČEK, Dopravný úrad

13.30 - 14.00
Sanácia po požiari, príčina požiaru – vadný výrobok

Mária Kubínová, Sanac

13.30 - 14.00
Právna ochrana - prípadové štúdie riešenia škodových udalostí

Ilja SULÍK, D.A.S. Rechtsschutz AG

14.05 - 14.35
Ako poisťovne pomáhajú udržať motivovaných a zdravých zamestnancov

Adrian STREČKO, Metlife

14.05 - 14.35 plne obsadené
Zaistenie v poistení - základy

Andrej ČERNÁK, Aon Benfield

15.00 - 15.30
Chybná montáž stabilného hasiaceho zariadenia – prípadová štúdia

Peter ČECHO, Allianz – Slovenská poisťovňa

15.00 - 15.30
Zdroje ionizujúceho žiarenia – riziko a poistenie

Zuzana REPOVÁ,
Slovenský jadrový poisťovací pool


15.35 - 16.00
Zhrnutie tém programu

Aktuálne otázky vývoja trhu a legislatívy v sprostredkovaní poistenia
Diskusia


Výber typu stravy:

Poznámka: