Registrácia

Účastník

Meno:

Priezvisko:


Kontakty

E-mail:

Telefón:


Fakturačné údaje

Obchodné meno:

Sídlo

Ulica, číslo:

Mesto:

PSČ:

Štát:

IČO:

IČ-DPH:


Bankové spojenie

IBAN
SWIFT


Spoločenský večer SIBAF forum 2018

Účastnícky poplatok za spoločenský večer je 29 €. Bude fakturovaný samostatne.


Neštandardné stravovacie a diétne požiadavky uveďte spolu s inými požiadavkami do poľa Poznámka.


Poznámka: