Registrácia

Účastník

Meno:

Priezvisko:


Osobitné finančné vzdelávanie

Mám záujem o certifikát OFV

Dátum narodenia [DD.MM.RRRR]:

Trvalý pobyt

Ulica, číslo:

Obec:

PSČ:

Štát:


Kontakty

E-mail:

Telefón:


Fakturačné údaje

Obchodné meno:

Sídlo

Ulica, číslo:

Mesto:

PSČ:

Štát:

IČO:

IČ-DPH:


Bankové spojenie

IBAN
SWIFT

Účasť v miestnostiach B a C si je nutné rezervovať. Kliknite a rezervujte si miesto v prípade záujmu.

Miestnosť A Miestnosť B / 70 účastníkov Miestnosť C / 25 účastníkov
9.30 - 10.00
Aktuálny stav a trendy v oblasti poistenia SR

Dušan Smoleňák, MSIG Insurance Europe

  9.30 - 10.00
Finančná analýza - Minimálne znalosti poisťovacieho makléra

Ivan Paule, TPA Horwath

10.15 - 11.00
Informatizácia v poisťovniach a činnosť SFA, príležitosti a nástrahy
panelová diskusia

Marian Zelko, Generali; Ján Kusý, AXA; Andrej Borot, UMS; Jaroslav Mikulič, Assure
Moderátor: Vladimír Cvik, Netfinancie


10.15 - 11.00
Zabezpečenie proti krádeži / dvere
Praktická ukážka bezpečnostných dverí, definícií a rozsahu poistného krytia

Marek Vöröš, Colonnade Insurance

10.15 - 11.00
Konkurenčné konanie vybraných osôb a možnosti jeho obmedzenia

Mária Nemcová, Peter Bak
BAK & Partners


PLNE OBSADENÉ

11.45 - 12.45
Implementácia IDD – výzva pre trh finančného sprostredkovania
panelová diskusia

AFISP, SLASPO, NBS, SASP
Moderátor: Ľuboslav Kačalka


11.45 - 12.30
Požiarne deliace konštrukcie a ich vplyv na oddelenie požiarnych komplexov
Praktická ukážka protipožiarnych dverí

Tomáš Tragan, Renomia

 
  13.00 - 13.45
Sanácia škôd v priemyselných objektoch
Michal Straka, SANAC

Skupinové životné poistenie pre zamestnancov
Adrian Strečko, METLIFE

13.00 - 13.30
Sprostredkovanie poistenia, verejné obstarávanie a konflikt záujmov

Marcel Drgon, Böhm & Partners

PLNE OBSADENÉ

14.15 - 14.45
SIBAF award 2016

Vyhlásenie výsledkov ankety

14.15 - 14.45
Porovnateľnosť produktov životného poistenia

Tomáš Kročian, Broker Consulting

14.15 - 14.45
Poistenie pohľadávok, záručné poistky – aktuálne trendy

Marek Gašparík, KUPEG

PLNE OBSADENÉ

15.00 - 15.30
Vybrané aktuálne problémy z praxe PZP

Imrich Fekete, SKP

15.00 - 15.40
Forma a prostriedky kontroly činnosti PFA z pozície odborného garanta

Martina Klačmanová, Finportal

 
15.50 - 16.20
Finančné sprostredkovanie a ochrana spotrebiteľa

Roman Fusek, NBS

15.50 - 16.10
Predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu

Ján Ďurkovič, ČSOB Poisťovňa

 

Poznámka: